תביעות פוליסות ביטוח

פוליסות ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות הינה פוליסת ביטוח פרטית אשר באה לכסות מקרים של נכות ו/או אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה. זוהי פוליסת ביטוח המונפקת לפי צרכיו האישיים של המבוטח ובהתאם לנתוניו: גיל, מצב בריאותי, עיסוק, גובה השתכרות וכו'.

כאשר מתרחש מקרה הביטוח, דהיינו למבוטח נגרמו נזקי גוף כתוצאה מתאונה אשר הותירו אותו עם נכות צמיתה, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי בהתאם לסכום הנקוב בפוליסה.

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

כאשר המבוטח רכש כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה זמני או קבוע כתוצאה מתאונה או מחלה, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי חודשי מחברה הביטוח לפי הסכום הנקוב בפוליסה כל עוד הוא מצוי באובדן כושר עבודה. במקרה זה עשוי המבוטח ליהנות מהטבה נוספת והיא שחרור מתשלום דמי הפוליסה בכל תקופת אובדן כושר העבודה.

לציין כי ההגדרה של "אבדן כושר עבודה" הינה רחבה ומשתנה בכל פוליסה, אולם המקובל הוא כי אובדן כושר לעבודה מתרחש כאשר המבוטח מאבד לפחות 75% מכושר עבודתו לעסוק במקצועו. ישנה אפשרות לרכוש פוליסה אשר תיטיב עם המבוטח ותכלול אבדן כושר עבודה חלקי כאשר המבוטח איבד פחות מ- 75% מכושר עבודתו.

בעת רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מומלץ לוודא שבפוליסת הביטוח יוגדר מקצועו של המבוטח בצורה הברורה ביותר על מנת שאם יפגע בתאונה ולא יוכל לחזור ולעסוק במקצועו, לא תוכל חברת הביטוח לטעון כי עליו לשוב ולעבוד במקצוע דומה ובכך לפטור עצמה מתשלום הפיצוי המפורט בפוליסה.

פוליסת ביטוח חיים

פוליסת ביטוח חיים הינה פוליסה המקנה פיצוי כספי במקרה של פטירתו של המבוטח. בעת קרות מקרה הביטוח- פטירתו של המבוטח, תשלם חברת הביטוח את סכום הביטוח למוטבים הקבועים בפוליסה. לציין כי המוטבים אינם חייבים בהכרח להיות יורשי המנוח.

לכן, במידה ויקירכם נפטר, מומלץ לבדוק האם בטרם פטירתו היה מבוטח בפוליסת ביטוח חיים אשר עשויה להקנות לכם תשלום כספי.

פוליסה לביטוח מחלות קשות

בדומה לפוליסת ביטוח חיים, במידה והמבוטח ביטח עצמו גם כנגד מחלות קשות, הרי שבקרות מקרה הביטוח – חלות המבוטח במחלה קשה הנקובה בפוליסה, יהיה על המבטח לשלם למבוטח פיצוי חד פעמי בגובה הסכום הנקוב בפוליסה.

חשוב לדעת: להבדיל מתביעות נזיקין אשר מתיישנות אחרי תקופה של 7 שנים, תביעות על פי פוליסת ביטוח מתיישנות כבר לאחר תקופה של 3 שנים. פניה לחברת הביטוח בדרישה זו או אחרת או ניהול מו"מ מול חברת הביטוח אינם עוצרים את מרוץ ההתיישנות ואין להסתפק בכך. לאחר קרות האירוע הביטוחי יש להגיש את התביעה בענין לבית המשפט המתאים בטרם סיום תקופת ההתיישנות על מנת שלא תחול מגבלה של זמן לניהול מו"מ מול חברת הביטוח.

יש להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום הנזיקין ולהיות מיוצג על ידו בטרם הגשת תביעה.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצוי אותו ניתן לתבוע ו/או לתיאום פגישת ייעוץ בחינם,

לחץ/י כאן

לתיאום מפגש ללא התחייבות

התקשרו 03-6958602

או השאירו פרטים ונחזור אליך:

  1. *שדה חובה

לתיאום מפגש ללא התחייבות

התקשרו 03-6958602

או השאירו פרטים ונחזור אליך:
  1. *שדה חובה